Visita 14 de marzo exposición Emilio Celeiro 2 de 3

Lugar de Outeiro, s/n
Artes – Ribeira
15969 (A CORUÑA)
ESPAÑA
Telf.: (+34) 981 87 13 42
Web: www.fundartes.com
Mail: fundartes@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/Museo-de-Artes-Ribeira-144843888928040/